inginer tehnic

Inginer auto

Recrutăm inginer tehnic pentru parcul auto Sântimbru.

Persoanele selectate vor participa alături de angajaţi experimentaţi la cunoaşterea domeniului şi a sarcinilor specifice de muncă.
 

Cerințe:

 • studii superioare.

 • curs de coordonator transporturi.

Atribuții:

 • monitorizează descărcarea cartelelor și aparatelor digitale tahograf a mijloacelor de transport și procesarea datelor descărcate;

 • monitorizează diagnoza electronică a autovehiculelor de transport;

 • asigură recuperarea, evidența tuturor diagramelor de la conducătorii auto;

 • ordonează şi arhivează aceste diagrame, după ce au fost verificate de inginerul mecanic șef;

 •  emite situații, grafice și tabele, lunar, pentru fiecare mașină;

 • analizează foile de parcus ale conducătorilor auto în situația în care se constată un consum mai mare de combustibil sau un număr mai mare de kilometri parcurși;

 • analizează caracteristicile tehnice ale sistemului de transport (timpi de încărcare, deplasare, descărcare, capacitatea de încărcare a vehiculelor, a rutele folosite, ratele de încărcare, planurile de livrare, de transport) şi stabilește cele mai eficiente modalităţi de transport;

 • urmărește consumul de combustibil şi lubrifianţi şi analizează din punct de vedere tehnic situația consumului înregistrat.

 • supraveghează și dispune programul de condus și pauzele șoferilor.

 

Condiţii de muncă avantajoase:

 • Garantarea tuturor drepturilor legale ale angajaților: contract individual de muncă încheiat în formă scrisă; plata contribuției la fondul public de pensii și asigurări sociale de sănătate; indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă.
 • Repaus săptămânal, concediu de odihnă plătit și zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite.
 • Salariu motivant, plătit întotdeauna în 2 tranșe lunare - 15 și 30 ale lunii.
 • Tichete de masă de 15 lei / zi și pachet bilunar cu produsele companiei.
 • Instruire și formare profesională, ca să devii mai eficient.

Formular aplicare